Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink körét a teljesség igényével alakítottuk ki, mely mind a programok, mind a projektek életciklusát teljes mértékben lefedi. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy szolgáltatásaink nyújtása során komlexen tekintsünk a megoldandó feladatokra, valamint a programok, projektek életciklusának egy adott szakaszában a többi szakaszban szerzett tapasztalatainkat is figyelembe vegyük, integráljuk. Ez a megközelítés különösen fontos a támogatásból – különösen európai uniós támogatásból – társfinanszírozott programok, projektek előkészítése esetén, hiszen azok megvalósítása viszonylag “kötött pályán” mozog. A megvalósítás közben vagy akár a zárást követően több évvel azonosított szabálytalanságok a támogatások egy részének, de akár egészének a megvonását vagy visszafizetését vonhatják meguk után. A programok, projektek szabályos megvalósításának egyik alapfeltétele – mind az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet és a Kedvezményezett szintjén – a megfelelően felkészült és működő intézményrendszer, szervezet.

A fentiekkel összhangban szolgáltatásaink köre az alábbi területekre terjed ki:

Stratégiai tanácsadás

A beruházások, fejlesztések elvégzéséhez, megalapozásához gyakorlatilag elengedhetetlen a – megfelelő szintű – stratégiai dokumentumok, elemzések elkészítése, valamint azok végrehajtásának rendszeres értékelése.

Stratégiai tanácsadás keretében nyújtott szolgáltatásaink köre az alábbiakra terjed ki:

 • Stratégiai tanulmányok készítése;
 • Fejlesztési programok készítése;
 • Fejlesztési programok értékelése (ex-ante, közbenső, ex-post);
 • Települési fenntarthatósági tervek készítése;
 • Vállalati stratégiai tanácsadás;
 • PR, marketing tanácsadás.

Stratégiai tanácsadáshoz kapcsolódó referenciáink megtekintése.

Intézményfejlesztési tanácsadás

Egy szervezet céljainak eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő struktúra kialakítása, a folyamatok megfelelő módon történő szabályozása. Különösen igaz ez az európai uniós támogatások felhasználásában résztvevő sszervezetekre (pl. Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet, Kifizető Hatóság, Kedvezményezett), melyekkel kapcsolatos elvárások jogszabályi szinten is meghatározásra kerültek, be nem tartásuk akár a támogatások folyósításának felfüggesztését is eredményezheti.

A szervezetek hatékony működéséhez és a támogatások hatékony felhasználásához szintén szükséges a szervezet munkáját segítő szakmai dokumentumok, tanulmányok rendelkezésre állása.

A fentiekkel összhangban az intézményfejlesztési tanácsadás keretében nyújtott szolgáltatásaink köre az alábbiakra terjed ki:

 • Szervezetfejlesztési tanácsadás
 • Program megvalósítást segítő tanácsadás;
 • Program megvalósítást támogató dokumentumok készítése.

Intézményfejlesztési tanácsadáshoz kapcsolódó referenciáink megtekintése.

Pályázati tanácsadás

A pályázati tanácsadás keretében nyújtott szolgáltatások köre a pályázati lehetőség azonosítától kezdve annak zárásáig terjed és az alábbiakat foglalja magába:

 • Pályázati lehetőségek azonosítása;
 • Pályázati ötletek minősítése (pályázati audit);
 • Pályázatok készítése;
 • Pályázatok minőségbiztosítása;
 • Pályázatok értékelése;
 • Megvalósítást támogató szolgáltatások;
 • Pályázatok zárásával kapcsolatos szolgáltatások;

A pályázati tanácsadás, és különösen a pályázatírás során kiemelmet figyelmet fordítunk a projekt megvalósíthatóságára, a vállalások megvalósítási és fenntartási időszak alatti teljesíthetőségére, illetve azok költségvonzatára. A pályázatok készítése során figyelembe vesszük a projektek későbbi életciklusa, illetve az egyéb szolgáltatások során szerzett tapasztalatokat.

Pályázati tanácsadáshoz kapcsolódó referenciáink megtekintése.

Beruházási, fejlesztési szolgáltatások

Ezen szolgáltatásaink a projekt ötletek azonosításától a projektek megvalósításának menedzseléséig számos területre kiterjednek:

 • Beruházási, fejlesztési ötletek menedzselése;
 • Beruházások, fejlesztések előkészítése;
 • Műszaki elemzések, tanulmányok készítése;
 • Pénzügyi elemzések készítése;
 • Finanszírozási források azonosítása.
 • Projekt menedzsment;
 • Válságmenedzsment.

Ügyfélkörünknek köszönhetően számos projekt ötlet, illetve elképzelés eljut hozzánk, ami – a megfelelő támogatások azonosításán túl – lehetővé teszi ezek párosítását, partnereink összekapcsolását is.

Beruházási, fejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó referenciáink megtekintése.

Közbeszerzés

Számos fejlesztés, beruházás elvégzésének előfeltétele a vállalkozó, a szolgáltatást végző közbeszerzés keretében történő kiválasztása.

Az európai uniós támogatással megvalósított projektek közbeszerzéseinek szabályos lefolytátása, szerződéseinek teljeítése különös jelentőséggel bír, mivel azokat a projekt zárását követő években is számos – köztük európai uniós – szervezet is vizsgálhatja, valamint a közbeszerzések lefolytatásához kapcsolódó szabálytalanságok a támogatás egy részének, sőt akár egészének a visszafizetését vonhatja maga után. Az uniós támogatából megvalóstott jelentősebb méretű infrastruktúrális beruházások szerződései általában a FIDIC szerződéses feltételeken alapulnak, ami Magyarországon kevésbé ismert, illetve elterjedt. Utóbbiak miatt a FIDIC szerződéses feltételekben kevésbé járatosak számára alkalmazásuk számos nehézséget, kockázatot rejthet.

A közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatássaink a fentiek alapján az alábbi területekre terjed ki:

 • Közbeszerzési eljárások előkészítése;
 • Közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
 • Szerződések megvalósításával kapcsolatos tanácsadás;
 • FIDIC szerződéses feltételekkel kapcsolatos tanácsadás.

Közbeszerzésekhez kapcsolódó referenciáink megtekintése.

Képzés

A programok, projektek minél magas színvonalon történő megvalósítása megköveteli a résztvevők folyamatos képzését, a mások által szerzett tapasztalatok megosztását, valamint a tapasztalatok másokkal történő megosztását. Képzéssel kapcsolatos szolgáltatásaink két csoportba oszlanak:

 • Oktatás;
 • Tanulmányutak szervezése.

Az oktatási szolgáltatás keretében egy-egy tématerülethez kapcsolódóan előadásokat, szemináriumokat tartunk. A tanulmányutak elsődleges célja a támogatáskezelésben résztvevő hazai és külföldi szervezetek tapasztalatainak megismerése, megosztása.

Képzésekhez kapcsolódó referenciáink megtekintése.