Referenciáink

Egy cég megbízások teljesítésére való képességét a cég által korábban teljesített munkák, valamint – a tanácsadói szektorban pedig különösen – a munkatársak felkészültsége, képességei, tapasztalatai nagymértékben meghatározzák. Az alábbiakban cégünk és a munkatársaink válogatott referenciái, tapasztalati kerülnek bemutatásra, szolgáltatásonk szerinti bontásban.

Stratégiai tanácsadás

 • Közreműködés a KEOP közbenső értékelésének elvégzésében.
 • “Uniós források felhasználása bérlakásépítésekhez: javaslatok az ÚMFT-vel, uniós jogi környezettel kapcsolatban” tanulmány készítése a Társaság a Lakásépítésért Egyesület számára.
 • Fenntarthatósági Terv készítése Dávod Község Önkormányzata számára.
 • A Beregszászi járás hulladékgazdálkodási koncepciójának elkészítése.
 • Vállalati esélyegyenlőségi, illetve fenntarthatósági tervek készítése.
 • Constanta megyei hulladékgazdálkodási terv egyes részeinek kidolgozása; Románia.
 • Közreműködés a GVOP 4.1 és 4.2 intézkedéseinek értékelésében alkalmazott szakértői értékelések hatásvizsgálatában.
 • PHARE projektek ex-ante és ex-post értékelésében való közreműködés.
 • PHARE, ISPA és Kohéziós Alap projektek auditjában való közreműködés.

Intézményfejlesztési tanácsadás

 • Útmutató a környezetvédelmi projektek kedvezményezettjei számára a projektekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségekről; Bulgária.
 • A környezetvédelmi Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet 2007-2013-as időszakra vonatkozó Működési Kézikönyve egyes fejezeteinek elkészítése; Bulgária.
 • DIS kézikönyv egyes fejezeteinek elkészítése az IPA akkreditációban érintett szervezetek számára; Törökország.
 • ISPA EDIS kézikönyv egyes fejezeteinek elkészítése az érintett szervezetek számára; Bulgária.
 • Eljárásrendek kidolgozása Kohéziós Alap, illetve KEOP projektek kedveményezettjei számára.
 • Útmutatók kidolgozása a KA projektekhez kapcsolódóan a PIU felállításáról, az ex-ante értékelésről és az elszámolható költésegekről.
 • Phare és ISPA EDIS bevezetésének koordinálása Magyarországon.

Pályázati tanácsadás

 • A magyar – román határmenti együttműködési program keretében beadott különböző pályázatok értékelése.
 • A magyar – szlovák határmenti együttműködési program keretében környezetvédelmi és energetikai pályázatok értékelése.
 • A magyar – horvát határmenti együttműködési program keretében beadott különböző pályázatok értékelése.
 • A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében beadott projekttervezetek értékelése.
 • Környezetvédelmi és közlekedési ISPA pályázatok értékelésében való közreműködés.
 • Pályázatok készítése, minőségbiztosítása: KEOP, ROP, GOP, HEFOP, ZBR, ÚMVP, Norvég Alap, Svájci Alap; ETE programok.

Beruházási, fejlesztési szolgáltatások

 • Kohéziós Alap, illetve Strukturális Alap projektek megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, illetve minőségbiztosítása.
 • Kohéziós Alap, illetve Strukturális Alap projektek pénzügyi, illetve költség-haszon elemzésének elkészítése, illetve értékelése.
 • Kohéziós Alap, illetve Strukturális Alap projektek menedzselésében való közreműködés. Kiemelt projektek:
  • Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Projekt (ISPA/KA) megvalósítása során a projekt menedzselésére, megvalósítására létrejött szervezet (PIU) –kedvezményezett– szakmai támogatása, valamint a PR és tájékoztatási tevékenység ellátása.
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hulladékgazdálkodási Program I. Szakasz.
 • EBRD – PHARE – BB forrásból finanszírozott környezetvédelmi beruházási projektek értékelése, a pályázók környezetvédelmi teljesítményének értékelése.

Közbeszerzés

 • Szennyvízelvezetési és -tisztítási KEOP projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése, illetrve előkészítésében való közreműködés (projekt menedzsment, műszaki ellenőrzés, építés).
 • KMOP pályázat keretében megvalósuló óvoda és iskola felújítások közbeszerzési eljárásainak előkészítése, lebonyolítása.
 • Hulladékgazdálkodási és rekultiváiós KEOP programok szolgáltatási és eszközbeszerzési dokumentációinak elkészítése.
 • Közbeszerzési dokumentációk készítése a “Kohéziós Alapból finanszírozandó hulladékgazdálkodási és kármentesítési projektek dokumentumainak minőségellenőrzése és minőségének javítása” projekt keretében (5 program).
 • Közreműködés a KEOP projektek közbeszerzési dokumentációinak és értékeléseinek minőségbiztosításában.
 • Közreműködés KA projektek közbeszerzési eljárásainak előkészítésében és/vagy lebonyolításában.
 • Közreműködés PHARE és ISPA projektek (kb. 200) közbeszerzési eljárásainak előkészítésében és/vagy lebonyolításában.

Képzés

 • Tanulmányút szervezése Magyarországra a litván környezetvédelmi és közlekedési projektek irányító hatóságai és közreműködő szervezetei számára.
 • Tanulmányút szervezése Portugáliába, Görögországba és Csehországba Kohéziós Alap projekt keretében.
 • Előadás a magyarországi közbeszerzési gyakorlatról a Románia Közbeszerzéseket Szabályozó és Monitorozó Nemzeti Hatóság számára az “Adminisztratív és Menedzselési Kapacitás növelése a Közbeszerzési Törvények Hatékony Átültetése” projekt keretében; Románia.
 • Tanulmányút szervezése Magyarországra a bolgár környezetvédelmi és közlekedési projektek irányító hatóságai és közreműködő szervezetei számára.
 • Az Euportál felkérésére előadások tartása közbeszerzés témakörben.
 • A Multiplikátor képzés keretében előadások tartása közbeszerzés és projekt menedzsment témakörben.